گزارش فایل

گزارش در رابطه با فایل «خلاصه کتاب سازمان و مدیریت ( رویکردی پژوهشی ) تألیف دکتر سید محمد مقیمی» به مدیر سایت.


بستن