جزوه تاﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن

جزوه کامل و کاربردی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن

کد فایل:23508
دسته بندی: کارآفرینی » صنایع غذایی

تعداد مشاهده: 26 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 10

حجم فایل:1,533 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 4,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش تخلف فایل
 • جزوه کامل و کاربردی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن با فرمت pdf  تعداد صفحات : 10

  قسمتی از متن :
  ﭼﻜﻴﺪه
  ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف: ﺳﺎﻻﻧﻪ 30% از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻛﺸﺎورزى ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻰﺷﻮد ﻛﻪ 7 ﺗﺎ 8% آن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪى ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اﺛﺮ 7 ﻧﻮع ﻓﻴﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻮاص ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻚ (ﺣﺴﻲ) و ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن ﺣﺠﻴﻢ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺷﺪه
  در اﻳﻦ ﺑﺴﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ. ﻧﻔﻮذﭘﺬﻳﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن و ﺑﺨﺎر آب در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ، ﻛﻤﺘﺮ از ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﺳﺖ.
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ: : ﻧﺎن ﺣﺠﻴﻢ ﻗﺎﻟﺒﻲ ﺑﺴﺘﻪ  ﺑﻨﺪي ﺷﺪه درون ﻓﻴﻠﻢ  ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ در روز  ﻫﺎي  1،  3،  5، 7، 14 و 21 (ﻣﺪت ﻧﮕﻬـﺪاري) و در ﺳـﻪ دﻣـﺎي ﻧﮕﻬﺪاري  5،  20 و   35 درﺟﻪ   ﺳﺎﻧﺘﻲ  ﮔﺮاد ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و ﺷﻤﺎرش ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ در ﻫﻤـﺎن دﻣﺎﻫـﺎ و ﺻـﺮﻓﺎ در روز    14 اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ: ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن ﺑﻮد ﻛﻪ اﺛﺮات "ﻧﻮع ﻓﻴﻠﻢ، دﻣﺎ و ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎﺗﻲ ﻧﺎن، ﻣﻌﻨﻲدار ﺑﻮده اﺳﺖ.  برچسب ها: تاثير بسته بندي با فيلم هاي نانويي بر ويژگي هاي مكانيكي نان ﺑﻲ ﻧﺎن و ﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮ ﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲ بررسی ویژگی های کیفی و میکروبی نان سنگک
 • جزوه کامل و کاربردی ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي ﺑﺎ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎي ﻧﺎﻧﻮﻳﻲ ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎي ارﮔﺎﻧﻮﻟﭙﺘﻴﻜﻲ و ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﻧﺎن
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد ساماندهی پایگاههای اینترنتی ثبت شده است.

درباره ما

نماد اعتماد ساماندهی    ضمانت پرداخت

logo-samandehi
تمام حقوق اين سايت محفوظ است. کپي برداري پيگرد قانوني دارد.